โมดูลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

โมดูลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ช่วยทีมขายในการติดตามกลุ่มผู้สนใจและกลุ่มเป้าหมาย, การวางแผนการประชุม,การติดตามทางโทรศัพท์, การดำเนินการแคมเปญทางการตลาดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย.

คุณสมบัติ :
ติดตามกลุ่มผู้สนใจและกลุ่มเป้าหมายของบริษัท
ติดตามจัดการใบเสนอราคาและใบสั่งขาย
บริหารจัดการข้อมูลการประชุมและการโทรศัพท์
บริหารจัดการแคมเปญทางการตลาด
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
สามารถติดต่อกับโปรแกรม Outlook และ Thunderbird
ข้อมูลสถิติเวลาจริง (Real-time)

Odoo รับประกันความสำเร็จในการติดตามผู้ใช้โปรแกรม ลูกค้า และผู้จัดจำหน่าย Odoo สามารถแจ้งเตือนอัตโนมัติ ขยายความต้องการ กระตุ้นวิธีการเฉพาะ และหลากหลายกิจกรรมภายใน.
ที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นคือ ด้วย Odoo ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษ แค่เพียงส่งอีเมลไปยัง request tracker Odoo จะปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ ที่จะส่งต่ออีเมลไปยังบุคคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และมั่นใจได้ว่าอีเมลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถูกจัดการได้อย่างแม่นยำ.

โมดูล CRM มี email gateway ที่จะเชื่อมต่อระหว่าง อีเมล และ Odoo ตลอดเวลา
สร้าง dashboard สำหรับ CRM นั้น รวมถึง :
Opportunities by Categories (graph)
Opportunities by Stage (graph)
Planned Revenue by Stage and User (graph)