นำ Odoo ไปใช้ร่วมกับธุรกิจของคุณ


Odoo image and text block

การบูรณาการ Odoo

วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ Odoo คือ จะช่วยคุณในเรื่องของการจัดการข้อมูล เพราะ Odoo ทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการงานในกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด พร้อมยังสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่าง ๆๆ ได้ทันที ทำให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ทำไมเราต้องสนใจในการนำ Odoo มาใช้
จุดเด่นของ Odoo คือ การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซื้อ จัดจ้าง การผลิต การขาย บัญชีการเงิน และการบริหารบุคคล ซึ่งแต่ละส่วนงานจะมีความเชื่อมโยงในด้าน การไหลของวัตถุดิบสินค้า การไหลของข้อมูล, ยิ่งไปกว่านั้น Odoo เป็น ซอฟต์แวร์ที่ให้ใช้ได้ฟรี คุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินค่าลิขสิทธิซอฟต์แวร์
การพัฒนาของ Odoo ถูกพัฒนาเป็นระบบแบบโมดูล ซึ่งมีมากกว่า 1,000 โมดูล ที่มีความสามารถสูงสำหรับงานหลัก ๆ ของธุรกิจ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องทำการบูรณาการแบบเต็มรูปแบบทีเดียว แต่คุณสามารถที่จะบูรณาการทีละโมดูลได้
Odoo Thailand ให้คำแนะนำคุณว่า ในการติดตั้งครั้งแรกคุณควรจะติดตั้งอย่างน้อยเท่าที่ต้องการใช้งานเท่านั้น โดยทั่วๆไป จะติดตั้งระบบบัญชี และ ระบบขาย หรือการบริหารบุคคล และต่อจากนั้นจะติดตั้ง ฟังก์ชั่นอื่น ๆ ต่อไป
ที่ Odoo (ฟร้อนท์แวร์) เราใส่ใจลูกค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด โดยการประเมินความต้องการลูกค้าและทำการ ติดตั้งโอดูที่เหมาะสม เฉพาะเจาะจงแก่ลูกค้าแต่ละราย.

เรามีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในความต้องการของลูกค้า และเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างดีที่สุด เราจะต้องดำเนินงานภายใต้ "ขั้นตอนการดำเนินงานในการบูรณาการ Odoo" ตามลำดับขั้นที่กำหนดไว้ ขั้นตอนการดำเนินงานในการบูรณาการ Odoo นี้ กำหนดมาตรฐานโดย Odoo และทุกบริษัทที่ดำเนินงานต้องปฏิบัติตาม