เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟร้อนท์แวร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร-ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการการบูรณาการ Odoo ให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่ปี 2557


เราศึกษาการใช้งานของ Odoo เพื่อการใช้งานของเราเองรวมทั้งเป็นทางเลือกใหม่ด้าน ERP แก่ลูกค้าของเรา  

เราใช้เวลาในการกำหนดการบูรณาการระบบอย่างดีที่สุด สำหรับแต่ละบริษัท 
เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญในการบริการลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ โดยการประเมินความต้องการของลูกค้า และปรับแต่งแอปพลิเคชัน Odoo ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท ฟร้อนท์แวร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 จำกัด เป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณในการบูรณาการ ERP สำหรับบริษัทของคุณบริษัท ฟร้อนท์แวร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 จำกัด ไม่ได้เป็นสาขาของบริษัท Odoo SA เราเป็นผู้ให้บริการบูรณาการ ERP อิสระในประเทศไทย