Odoo Thailand

Odoo Thailand ให้บริการ Odoo กับทุกส่วนดังนั้นคุณจะได้รับความพอใจ 100 % กับ Odoo แบบบูรณาการของเรา.

ให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา.หลังจากวิเคราะห์ความต้องการของคุณ เราจะเสนอการผสมโมดูล ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด
การพัฒนาแบบบูรณาการโดยOdoo
การพัฒนาแบบบูรณาการที่เฉพาะเจาะจงโดยการพัฒนาโมดูลที่เจาะจงขึ้นมา
การสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อแก้ปัญหาในฟังก์ชั่นของคุณ