Odoo Success Stories : Finance

Odoo image and text block

Morison Menon

Morison Menon คือกลุ่มของบริษัทที่ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงิน และ การบัญชี รวมถึง ให้คำปรึกษาทางด้านไอที ตั้งแต่ปี 1994

สถานที่ตั้ง : สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในดูไบและมีสำนักงานในอาบูดาบี, ชาร์จาห์, Jebel Ali Free Zone และ Ras Al Khaimah, ภายในยูเออีและการดำเนินงานในต่างประเทศโอมานกาตาร์, บาห์เรน, อิหร่านและอินเดีย

ขอบเขตของการบูรณาการ Odoo : ERP เต็มรูปแบบ

Odoo image and text block

Canton of Vaud

ฝ่ายบริหารของบริษัท Vaud canton ได้เลือกใช้ Odoo เพื่อที่จะบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ในแต่ละท้องถิ่น

สถานที่ตั้ง : สวิตเซอร์แลนด์

ขอบเขตของการบูรณาการ Odoo : ระบบบัญชี,ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เวลาที่ใช้ในการบูรณาการ : 20 วัน